Työhyvinvointi on onnistuneen digihypyn edellytys

Digimuutos haastaa työhyvinvoinnin, sillä siihen liittyy epävarmuutta, epäjatkuvuutta, lisätyötä, kiirettä ja keskeytyksiä sekä uuden oppimisen vaatimuksia. Muutos on aina myös mahdollisuus, kuten sanotaan. Se on mahdollisuus uuteen, sujuvampaan ja mielekkäämpään työhön. Tuon mahdollisuuden hyödyntäminen edellyttää haasteiden selättämistä ja työhyvinvoinnista huolehtimista. Sillä vain hyvinvoiva työntekijä voi olla aktiivinen uudistaja, jolta voi odottaa luovia ja innovatiivisia ratkaisuja. Sellaisia ratkaisuja, jotka toteuttavat oivaltavia uusia toimintatapoja ja hyödyntävät digimuutosta parhaalla mahdollisella tavalla omassa työssä ja työtehtävissä.

Digitaalisen muutoksen pyörteissä työhyvinvoinnin tukemisen ydin on mielekkään työn ylläpitäminen ja edistäminen. Mielekäs työ on itselle merkityksellistä ja ymmärrettävää. Sen tavoitteet ja tehtävät ovat osa laajempaa kokonaisuutta ja organisaation olemassaolon kannalta tärkeitä. Mielekkyyden säilyttäminen muutoksessa edellyttää, että digitaalisia ratkaisuja tehdään ja omaksutaan työn tekijän näkökulmasta, hänen kokemuksiinsa luottaen ja yhdessä uutta toimintatapaa etsien ja löytäen.

Esimerkiksi pienyrittäjä valitsee kirjanpitopalvelun ja yhteiskäyttöisen kirjanpitojärjestelmän toiveenaan sujuvoittaa toimintaa. Sähköistämällä ja automatisoimalla tehtäviä ja muokkaamalla toimintatapoja työ muuttuu tehokkaammaksi. Järjestelmä- ja siihen liittyvä toimintatapauudistus ei saa köyhdyttää työnkuvia, eikä tehdä prosesseista ja tehtävistä liian monimutkaisia ja kuormittavia. Järjestelmän tulee tukea uutta toimintatapaa ja kokonaisuuden sisältää työn kululle ja tavoitteiden saavuttamiselle merkitykselliset tehtävät.

Kaikkien käyttäjien näkökulmalla on merkitystä

Työn tekijälle on muutoksessakin luotava olosuhteet, joissa hän ei jatkuvasti ylikuormitu pitkiä aikoja. Muutokseen on annettava riittävästi aikaa, järjestelmää on voitava opetella kunnolla, opastus on oltava riittävää ja ongelmatilanteisiin on saatava tukea käyttöönoton jälkeenkin. Järjestelmän omaksumista helpottavat tuttuus, käytön helppous ja opittavuus sekä tehtävään sopivuus. Ennen kaikkea uudet tehtävät eivät saa tuntua järjestelmän palvelemiselta. Järjestelmän on oltava oiva työkalu tavoitteiden saavuttamisessa kaikkien käyttäjien näkökulmasta.

Esimerkiksi, koska kirjanpitojärjestelmää käytetään yhdessä kirjanpitäjän kanssa, vaikuttaa onnistuneeseen muutokseen myös hänen mielipiteensä ja osaamisensa. Tärkeää on tietää, miten kirjanpitäjä pystyy tukemaan yrittäjää järjestelmän käytössä, sekä se, millaisen työmäärän uusi järjestelmä kirjanpitäjälle tuottaa.

Kun pienyrittäjä hakee optimaalista ratkaisua, valinnan voi viimekädessä ratkaista mielikuva helposta käyttöönotosta tutussa järjestelmäympäristössä. Tuttu järjestelmä ja sen yksinkertaiseksi koettu toimintalogiikka helpottavat valintaa kuormittavassa tilanteessa. Tarvitaankin muutoksen hallinta- ja tukitoimia yhteiskehittämisineen, jotta tekemisen mieli säilytetään eri tahoilla ja uuden teknologisen kyvykkyyden saavuttaminen onnistuu työhyvinvointia tukien.

Yksi vastaus artikkeliin “Työhyvinvointi on onnistuneen digihypyn edellytys”

  1. Hyviä nostoja mm. työntekijän ylikuormituksen välttäminen muutoksessa ja muutoksen tuomat mahdollisuudet parantaa työn mielekkyyttä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *