Metsätietojärjestelmä työn muutoksen ajurina – esimerkkinä operaattorin työ

Digitalisaation ytimessä on erilaisten tieto- ja toiminnanohjausjärjestelmien kehitys ja uudistuminen. Ne muuttavat työtä paljon enemmän kuin vain korvaavat vanhojen tehtävien tekemistä sähköisillä välineillä. Tuloksena on joko tietoisesti kehitetty tai huomaamatta hiipivä prosessien ja toiminnan yhä laajempi integroituminen ja reaaliaikaiseen tietoon perustuva verkottunut työskentely.

Operaattorin työnä puunkorjuun suunnittelu on tietojen yhdistämistä…

Puunkorjuun suunnittelu- ja ohjausprosessissa yhdistetään sijainti-, määrä- ja laatutiedot metsävarannoista, leimikoista, varastoista, tehtaista ja niiden puuntarpeesta sekä korjuuseen osallistuvien yritysten ja metsäkoneiden kapasiteetista. Tavoitteena on toimittaa oikea määrä oikean laatuista puuraaka-ainetta oikeaan aikaan tehtaalle mahdollisimman kustannustehokkaasti.

ennen yksityiskohtaisiksi ohjeiksi

Vielä 2000-luvun alussa korjuuesimies laati yksityiskohtaiset ohjeet yrittäjille ja metsäkoneiden, kuten harvestereiden ja metsätraktoreiden, kuljettajille saakka. Ohjeiden laatimiseksi hän tutustui korjuualueeseen, kokosi ja yhdisti tietoa monista eri lähteistä, kehitti omia excel-pohjiaan laskentaa varten ja antoi ohjeet usein henkilökohtaisesti paperilla paikan päällä. Tarkentavia puheluita soiteltiin.

…nyt yhteiseksi tietovarannoksi ja suunnitelmaksi

”Ennen oltiin niinku pomoja, nyt ollaan operaattoreita”. Nykyään operaattorin työ perustuu järjestelmien sisältämän tiedon hyödyntämiseen. Perustiedot puustosta, leimikoista, sijainneista, tehtaiden puuntarpeesta ynnä muusta syötetään tai siirretään automaattisoidusti yhteiseen metsäjärjestelmään. Tietojen käsittelyssä monet hyödyntävät edelleen omia excel-lomakkeitaan; näin muodostuu ’oma räätälöity metsäjärjestelmä’. Operaattorit ”kokoavat palapelin” ja tuottavat kuukausitasolla tarkentuvia määrä- ja tavoitesuunnitelmia vastuuyrittäjille, jotka hakevat ne yhteisestä metsäjärjestelmästä ja hienosäätävät käytännön korjuutoiminnan oman konekantansa ja korjuuolosuhteiden mukaan. Yhteydenpito operaattoreiden ja yrittäjien välillä hoituu on-line ja mobiilisti järjestelmien, skype-yhteyksien ja puhelinten avulla.

Teknologinen kehitys draiverina: hierarkkisesta prosessista verkoston yhteistoimintaan

Esimerkissä kyse ei ole vain operaattorin työnkuvan muutoksesta, vaan koko puuhuolto- ja korjuuprosessin toiminnan kehityksestä ja kaikkien siihen osallistuvien työn muutoksesta. Aikaisempi hierarkkinen korjuuesimiesjohtoinen toiminta on kehittynyt kohti verkostomaista yhteistoimintaa, jossa operaattoreiden jalostaman tiedon ja suunnitelmien pohjalta yrittäjät voivat optimoida omaa bisnestään ja koneidensa tehokasta käyttöä. Tässä kehityksessä teknologia ja tietojärjestelmät ovat olleet muutoksen mahdollistajia ja ”draivereita”.

Mitä on operaattorin työ seuraavassa kehitysvaiheessa?

Järjestelmäkehityksen seuraavassa vaiheessa uusi metsätietojärjestelmä automatisoi tiedonsiirtoa ja integroi eri yritysten käyttämiä järjestelmiä entisestään. Automaattisin algoritmein optimoidaan leimikoiden, kuvioiden, tehtaiden tarpeiden ja yrittäjien resurssien käytön kokonaisuutta.

Miten operaattorin työnkuva muuttuu? Järjestelmien valvonta ja automaattisesti muotoutuvien korjuuohjelmien oikeellisuuden seuranta lisääntyvät. Näkyvissä on uutta ja innostavaa: tiedonsyöttö ja rutiinit vähenevät, hälytykset auttavat keskittymään ongelmatilanteisiin, tehokkuus ja sujuvuus lisääntyvät. Huoliakin on: tuleeko työstä sirpaleista ja hälytysten määräämää juoksemista? Kuten eräs haastateltava totesi: ”Ite aattelen näin, että tavallaan se kone ohjaa meitä, eikä me konetta. .. niin siitähän tulee heti semmoinen stressi.”

Divertyssä seuraamme työn muutosta ja etsimme keinoja tukea positiivista, ihmisen huomioivaa kehitystä, jossa kaikkien työ säilyy mielekkäänä ja työhyvinvointia edistävänä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *