Toiminnanohjausjärjestelmät


Toiminnanohjausjärjestelmillä työhyvinvointia, innovatiivisuutta ja työn sujuvuutta

Digitalisoituvat verkottuvat työprosessit – toiminnanohjausjärjestelmien kehittyvä käyttö, Diverty-hanke tukee työntekijöiden ja organisaatioiden toiminnan ja toiminnanohjausjärjestelmän käytön aktiivista, tulevaisuuteen ja työn hallintaan suuntautunutta jatkuvaa kehittämistä.

Kysymme, mitä mahdollisuuksia toiminnanohjausjärjestelmät luovat innovatiivisille ja tuottaville työn organisaatiotavoille ja työkokonaisuuksille.

Haluamme tietää, miten työntekijät ja organisaatiot pystyvät hyödyntämään toiminnanohjausjärjestelmää entistä tehokkaammin sekä kehittämään toimintaansa sen avulla.

Arvoverkot


Työ on verkottunut yli organisaatiorajojen – yhteiset järjestelmät yhteistyön alusta

Tutkimme toiminnanohjausjärjestelmän käyttöä verkottuneessa työssä organisaation, työntekijän ja asiakkaan toiminnan näkökulmista sekä puunhankinta- että tilinpitoprosessissa. Hankkeessa tutkitaan, millä tavalla toiminnanohjausjärjestelmä on muuttanut ja muuttaa työtä ja työprosesseja sekä sitä käyttävien toimijoiden vuorovaikutusta.

Lisäksi tutkimme toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoa ja siihen liittyvää työn, työprosessien ja liiketoimintakonseptien kehittämistä. Arvioimme ja kehitämme myös järjestelmän ja toiminnan rinnakkaisen kehittämisen käytäntöjä.

Taloushallinto


Tilitoimiston, asiakkaan ja järjestelmätoimittajan verkosto tilinpitoprosessissa

Tilitoimistosektori elää suurta muutosvaihetta kiihtyvän digitalisoitumisen keskellä. Sähköistyminen on muuttanut taloushallinnon ja kirjanpidon prosesseja, mikä heijastuu kirjanpitäjän työhön. Työn kuva muuttuu. Monet rutiininomaiset ja toistuvat työtehtävät ovat vaihtuneet asiantuntijatehtäviin, kun asiakkaan ja tilitoimiston välinen työnjako on mietitty uudelleen.

Pilvipalveluiden avulla tilitoimisto ja asiakas voivat käyttää samaan järjestelmään. Haasteena on kehittää kaikkia osapuolia palveleva työväline. Järjestelmän pitää olla sekä tilitoimisto-ammattilaisen tehotyökalu että asiakkaan helppokäyttöinen mobiilikäyttöliittymä.

Alan liiketoimintakonseptit muotoutuvat niin, että samat yritykset toimivat useilla alueilla, kuten laskentapalveluiden ja ohjelmistokehityksen parissa.

Puuhuolto


Metsäteollisuuden puunhankintaorganisaation, metsäkorjuu- ja puutavarakuljetusyritysten sekä järjestelmätoimittajan verkosto

Metsätalouden ja etenkin metsäteollisuuden puuhankinnan liiketoimintamalleissa, työorganisaatioissa ja logistiikkaprosesseissa on koettu viime vuosikymmenien aikana suuri koneellistamiseen perustuva toimintamallien muutos. Nyt toimiala on ottamassa teknologisen kehittämisen perinteen ja digitaalisaation mahdollistamaa merkittävää kehitysharppausta.

Vankan perustan muutokselle luovat mm. kansainvälisestikin poikkeuksellisen laadukkaat ja kattavat metsävaratietojärjestelmät. Näiden ja muiden metsäalan isojen ja heterogeenisten aineistojen tehokas yhdistäminen, analysointi ja hyödyntäminen toiminnanohjauksessa ja päätöksenteossa ovat alan yhteisen kehitystyön kohteena.

Hankkeen hyödyt


Hyöty

Hankkeesta hyötyvät osallistuvat organisaatiot ja työntekijät sekä jatkossa laajemmin toimiala sekä muut toiminnanohjausjärjestelmiä hyödyntävät.

Tutkimme yhdessä esimiesten, työntekijöiden ja järjestelmätoimittajien kanssa monipuolisesti toiminnanohjausjärjestelmän aiheuttamia muutoksia työssä sekä vaikutuksia työn sujuvuuteen, työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen.

Edistämme johdon, keskijohdon ja työntekijöiden yhteisen ymmärryksen luomista uudistuvasta toiminnasta. Samalla organisaatioita ja koko verkostoa tuetaan uusien työkäytäntöjen ja toimintakonseptien rakentamisessa sekä järjestelmien kehittämisessä.

Toteuttajat ja kumppanit


Hanke on kehittämistutkimus, jonka toteuttaa Työterveyslaitos yhdessä suomalaisten työpaikkojen kanssa. Kehitämme yhdessä järjestelmien soveltamista ja käytännön työtä niin, että järjestelmiä hyödynnetään työhyvinvointia ja työturvallisuutta edistäen, aiempaa tehokkaammin ja työn tuottavuutta parannetaan kestävällä tavalla.

Tutkimukseen osallistuvat puuhuoltoprosessissa:

Tilitoimistotoiminnassa: Mediamaestro Oy, E-Tilipalvelut Oy City ja Karvian Yrityspalvelu ITU Oy.

Hanketta rahoittaa Työsuojelurahasto, osallistuvat yritykset sekä Työterveyslaitos.

Yhteystiedot:

Diverty – tutkimuksen vastuullinen johtaja,
projektipäällikkö, erikoistutkija
Seppo Tuomivaara
seppo.tuomivaara@ttl.fi
puh. 040 578 3832

Puuhuolto-osahankkeen vastaava
vanhempi asiantuntija
Arja Ala-Laurinaho
arja.ala-laurinaho@ttl.fi
puh. 040 562 0906