Taloushallinto

Tilitoimiston, asiakkaan ja järjestelmätoimittajan verkosto tilinpitoprosessissa

Tilitoimistosektori elää suurta muutosvaihetta kiihtyvän digitalisoitumisen keskellä. Sähköistyminen on muuttanut taloushallinnon ja kirjanpidon prosesseja, mikä heijastuu kirjanpitäjän työhön. Työn kuva muuttuu. Monet rutiininomaiset ja toistuvat työtehtävät ovat vaihtuneet asiantuntijatehtäviin, kun asiakkaan ja tilitoimiston välinen työnjako on mietitty uudelleen.

Pilvipalveluiden avulla tilitoimisto ja asiakas voivat käyttää samaan järjestelmään. Haasteena on kehittää kaikkia osapuolia palveleva työväline. Järjestelmän pitää olla sekä tilitoimisto-ammattilaisen tehotyökalu että asiakkaan helppokäyttöinen mobiilikäyttöliittymä.

Alan liiketoimintakonseptit muotoutuvat niin, että samat yritykset toimivat useilla alueilla, kuten laskentapalveluiden ja ohjelmistokehityksen parissa.