Puuhuolto

Metsäteollisuuden puunhankintaorganisaation, metsäkorjuu- ja puutavarakuljetusyritysten sekä järjestelmätoimittajan verkosto

Metsätalouden ja etenkin metsäteollisuuden puuhankinnan liiketoimintamalleissa, työorganisaatioissa ja logistiikkaprosesseissa on koettu viime vuosikymmenien aikana suuri koneellistamiseen perustuva toimintamallien muutos. Nyt toimiala on ottamassa teknologisen kehittämisen perinteen ja digitaalisaation mahdollistamaa merkittävää kehitysharppausta.

Vankan perustan muutokselle luovat mm. kansainvälisestikin poikkeuksellisen laadukkaat ja kattavat metsävaratietojärjestelmät. Näiden ja muiden metsäalan isojen ja heterogeenisten aineistojen tehokas yhdistäminen, analysointi ja hyödyntäminen toiminnanohjauksessa ja päätöksenteossa ovat alan yhteisen kehitystyön kohteena.