Muut julkaisut ja esitykset

Tuomivaara Seppo, Ala-Laurinaho Arja & Perttula Pia (2019). Digitalization fosters continuous reinvention of IT-systems and work processes in network of organizations. In Michael Tiemann & Robert Helmrich (Eds.) Workplace change due to the digitalisation of the work tools. Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB). Kirjan luku, taitossa.

Tuomivaara, Seppo, Ala-Laurinaho, Arja & Perttula, Pia (2019). Osaamisen kehittäminen tietojärjestelmän käyttöönotossa. Teoksessa Mia Tammelin & Katri Otonkorpi-Lehtoranta (toim.) Työelämän tutkimuspäivät 2018, Kestävä tuottavuus ja inhimillinen työelämä. Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja 7/2019, s. 146 – 156.  http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1025-7

Tuomivaara, Seppo, Ala-Laurinaho, Arja & Perttula, Pia (2019). A model to promote learning at work in IT systems implementation. In   Broberg, O., & Seim, R. (Eds.). Proceedings of the 50th Nordic Ergonomics and Human Factors Society Conference. https://doi.org/10.11581/dtu:00000061

Ala-Laurinaho, Arja, Tuomivaara, Seppo, Hilkka Ylisassi & Perttula, Pia (2019). Digitalization in SMEs: automating or informating? In Broberg, O., & Seim, R. (Eds.). Proceedings of the 50th Nordic Ergonomics and Human Factors Society Conference. Yhteisjulkaisu TuotTo-hankkeen kanssa, artikkeli ja esitys. https://doi.org/10.11581/dtu:00000061

Ala-Laurinaho, Arja, Tuomivaara, Seppo & Perttula, Pia (2018). Diverty: Digitalisoituvat verkottuvat työprosessit –  integroitujen järjestelmien vaikutuksista työhön ja toimintamalleihin. Uteliaisuudella uuteen seminaari 7.11.2018, Metsäteho, Helsinki. Esitys. http://www.metsateho.fi/uteliaisuudella-uuteen/

Tuomivaara, Seppo, Ala-Laurinaho, Arja & Perttula, Pia (2018). Diverty: Digitalisoituvat verkottuvat työprosessit –  integroitujen järjestelmien vaikutuksista työhön ja toimintamalleihin. Työ, tekoäly ja ihminen –webinaarin esitys 31.10.2018. Työterveyslaitos, Helsinki.

Tuomivaara, Seppo, Ala-Laurinaho, Arja & Perttula, Pia (2018). Malli toiminnanohjausjärjestelmän osaamisen kehittämiseen käyttöönoton eri vaiheissa. Työelämän tutkimuspäivät 1. – 2.11. Tampere, Tampereen yliopisto. Abstrakti ja esitys. https://events.uta.fi/tyoelamantutkimuspaivat2018/abstraktit/

Ala-Laurinaho, Arja, Tuomivaara, Seppo & Perttula, Pia (2018). Digitalisaation tukeminen: toimintakonseptin, työkäytäntöjen ja järjestelmän rinnakkainen opettelu ja kehittäminen. Työelämän tutkimuspäivät 1. – 2.11. Tampere, Tampereen yliopisto. Abstrakti ja esitys. https://events.uta.fi/tyoelamantutkimuspaivat2018/abstraktit/

Ala-Laurinaho, A., Tuomivaara, S. & Perttula, P. (2018). Digital Tools Challenge Well-Being at Work. In WIS – Well-being in the information society – fighting inequalities, 27-29 August 2018 Turku Finland. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-12-3727-0

Tuomivaara, Seppo & Ala-Laurinaho, Arja (2018). Digitalized work processes – Toward renewing operating model. Presentation in Diverty-seminar 8.11.2018. Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki.

Tuomivaara, Seppo, Ala-Laurinaho, Arja & Perttula, Pia (2017). Työhyvinvointia tukeva tietojärjestelmän jatkuva kehittäminen digitaalisessa verkottuvassa työssä. Työelämän tutkimuspäivät, Tampere 2017. Artikkeli ja esitys. http://www.uta.fi/yky/tutkimus/konferenssit/tyoelamantutkimuspaivat/index.html

Ala-Laurinaho, Arja, Hasu, Mervi, Tuomivaara, Seppo, & Perttula, Pia (2017). Investigating digitalization of work processes in a network of organizations: a framework for analysis. NES 2017, 20.-23.8. Lund, Ruotsi. Artikkeli ja esitys. http://www.lth.se/nes2017/

Tuomivaara, Seppo, Ala-Laurinaho, Arja, Hasu, Mervi & Perttula, Pia (2017). ERP-System Shaping Work, Organization and Well-Being at Work – a Framework for Analysis. WORK 2017, 16.-18.8. Turku. Abstrakti + esitys.  http://work2017.fi/