Hankkeen hyödyt

Hyöty

Hankkeesta hyötyvät osallistuvat organisaatiot ja työntekijät sekä jatkossa laajemmin toimiala sekä muut toiminnanohjausjärjestelmiä hyödyntävät.

Tutkimme yhdessä esimiesten, työntekijöiden ja järjestelmätoimittajien kanssa monipuolisesti toiminnanohjausjärjestelmän aiheuttamia muutoksia työssä sekä vaikutuksia työn sujuvuuteen, työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen.

Edistämme johdon, keskijohdon ja työntekijöiden yhteisen ymmärryksen luomista uudistuvasta toiminnasta. Samalla organisaatioita ja koko verkostoa tuetaan uusien työkäytäntöjen ja toimintakonseptien rakentamisessa sekä järjestelmien kehittämisessä.