Arvoverkot

Työ on verkottunut yli organisaatiorajojen – yhteiset järjestelmät yhteistyön alusta

Tutkimme toiminnanohjausjärjestelmän käyttöä verkottuneessa työssä organisaation, työntekijän ja asiakkaan toiminnan näkökulmista sekä puunhankinta- että tilinpitoprosessissa. Hankkeessa tutkitaan, millä tavalla toiminnanohjausjärjestelmä on muuttanut ja muuttaa työtä ja työprosesseja sekä sitä käyttävien toimijoiden vuorovaikutusta.

Lisäksi tutkimme toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoa ja siihen liittyvää työn, työprosessien ja liiketoimintakonseptien kehittämistä. Arvioimme ja kehitämme myös järjestelmän ja toiminnan rinnakkaisen kehittämisen käytäntöjä.