Digitalisaatio muuttaa työtä ja järjestelmiä

Digitalisaatio on enemmän kuin nykyisten työtehtävien ja -prosessien toteuttamista sähköisillä työkaluilla. Se tarkoittaa tehtävien, prosessien sekä organisaatioiden uusiutumista, vanhojen käytäntöjen ja rakenteiden hylkäämistä ja uusien luomista. Siinä etsitään kehittyneisiin tietoteknologisiin ratkaisuihin perustuvia sosiaalisia, rakenteellisia ja liiketoiminnallisia innovaatioita. Keskeistä on verkottunut, organisaatioiden ja yksilöiden yhteistyökykyyn ja yhteistyösuhteisiin perustuva toiminta, joka tähtää lisäarvoon asiakkaalle.

Järjestelmissä oleva tieto keskiössä

Digitalisaation ytimessä on toiminnanohjausjärjestelmien kehitys ja uudistuminen, joka on johtanut järjestelmien, prosessien ja toiminnan yhä laajempaan integroitumiseen ja reaaliaikaiseen verkottuneeseen työskentelyyn. Prosessit toteutuvat yhä automaattisemmin ja toiminta on suurelta osin tietotekniikkavälitteistä. Tiedot järjestelmiin kerääntyvät automaattisesti tai yhden kirjauksen periaatteella. Tiedon siirto, käsittely, raportointi ja jopa työn koordinaatio ja ohjaus hoituvat järjestelmän toimesta.

Tehtävien rajat hämärtyvät

Verkottumisen myötä organisaatioiden ja työntekijöiden roolit muuttuvat ja tehtävien sekä vastuiden rajapinnat hämärtyvät. Asiakas osallistuu yhä enemmän hankkimansa palvelun tai tuotteen tuotantoprosessiin. Tietojärjestelmän toimittaja puolestaan osallistuu asiakkaansa liiketoimintakonseptin kehittämiseen, ja huomioi yhä enemmän myös oman asiakkaansa asiakkaan eli varsinaisen palvelun tuottajan asiakkaan tarpeita. Työntekijöiden työssä korostuvat jatkossa asiantuntijatehtävät ja järjestelmän valvonta. Tuotannossa asiakaskokemus korostuu entisestään ja vastuu asiakassuhteesta kasvaa organisaation ja verkoston joka tasolla. Ajantasaisen tiedon saatavuus verkoston eri osissa on lisäarvon tuottamisen elinehto.

Johtaminen muuttuu

Jokaiselta vaaditaan monipuolisia itsensä johtamisen taitoja, jotta tietojärjestelmien avulla koordinoitu itsenäinen työskentely osana verkostoa onnistuu ja yhteiset tavoitteet saavutetaan tehokkaasti. Myös johtaminen ja esimiestoiminta muuttavat muotoaan organisaatioiden hajaantuessa ja madaltuessa.

Ihminen digitalisaation keskiöön

Olemme organisaatioina ja työntekijöinä merkittävien toiminta- ja työskentelytapojen muutoshaasteiden mutta myös mahdollisuuksien edessä. Diverty-hankkeessa haluamme yhdessä mukana olevien yhteistyöorganisaatioiden kanssa ymmärtää entistä paremmin työntekijöiden kokemaa ja ennakoimaa digitaalista muutosta: miten toiminnanohjausjärjestelmiä käytetään tehokkaasti, ja miten uusia järjestelmiä otetaan sujuvasti käyttöön? Lisäksi edistämme organisaatioiden ja työntekijöiden kykyä kehittää entistä paremmin työtä tietoteknisiä välineitä soveltamalla ja työhyvinvointia edistäen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *